NEDYALSKO SIGNLE VINEYARD STRALDZHA REGION THRACIAN VALLEY

 

Уникалният лозов масив на Vinolla Wines е ситуиран в Източнoтракийската низина, на 70 км. от  бреговата линия на Черно море. Той съвместява 569 дка Каберне Совиньон, 220 дка Мерло, 105 дка Пино Ноар и 30 дка Каберне Фран - червени винени сортове, както и 133 дка Совиньон Блан, 123 дка Шардоне и 127 дка Траминер от белите винени  сортове, разположени в землището на с.Недялско, югоизточно  от гр. Стралджа. 

 
 

Нашите лозови насаждения в землището на с.Недялско, регион Стралджа са изградени след обстоен анализ на химическите характеристики на почвата, климатичните характеристики, данни за валежите, както и данни за максимални и минимални температури за региона в обширен период назад във времето. Този климатично - почвен анализ бе съпоставен с пълната сортова характеристика на множество от водещите във винопроизводството сортове в световен мащаб. Взеха се предвид оптималните почва и климат за отглеждането на даден сорт, както и съответните дренажи - въздушен и воден. Като най-подходящи бяха определени за белите винени сортове – Шардоне, Гевюрцтраминер и Совиньон Блан и Пино Ноар, Каберне Совиньон и Мерло за червените. През 2006  год.  успешно реализирахме инвестиционен проект и изградихме 1200 дка. нов лозов масив. Той бе засаден с първокласно сертифициран материал, доставен от световноизвестни пепиниерии. При създаването на нашите елитни лозови насаждения приложихме всички нови, модерни тенденции в лозарството.

   В стремежът си към все по - качествени добиви реализирахме и проект за изграждане на хидромелиоративно съоръжение - капково напояване, което намира все по-широко приложение във лозарството през последните десетилетия.

   В грижата за лозята винаги търсим оптималния баланс между модерните технологии  и стремежа ни към еко логично чист продукт. Всички агротехнически мероприятия и подходящата и точна агрозащита срещу болести и вредители са съобразени със строгите изисквания на ЕС. Прилагаме резитба насочена към сортовата характеристика на всеки един от застъпените сортове, в процеса на постигане на контролиран добив - задължителен за оптималната експресия на сортови качества в реколтата. Строгият контрол върху всяка една фаза от вегетацията за нас е базисна фирмена политика. Само най - качествено, отбрано грозде, произведено в нашите лозя поема по дългия път към висококачственото вино.