Официално откриване на гроздобера

02.10.2011

В лозовия масив край село Недялско  с тържествен древен  ритуал,  с хляб  и сол  и с народно весе лие  бе открита  кампанията  по  прибиране  на реколтата  -  Гроздобер 2011. Лично собственикът Ивайло Пандов  бе посрещнат с  пита хляб и сол  и символично бе поставено началото на гроздобе ра  за тази, иначе  изключително добра, като климатични  дадености година. По негова идея древен фолклорен  обичай бе  представен  от танцов  анасамбъл "Въжички",  символизиращ   дълбоката  вековна  традиция  на българския народ в отглеждането на грозде и направата на добро вино. Песни и танци "предразполагащи природните стихии"  към  берекет и ритуал  от времената  на древните траки  -  девойки  с боси  крака  да смачкат  първите чепки набрано грозде  впечатлиха  с колорита  си всички  присъствуващи. В красиви народни носии и с плетени кошници в ръце танцьорки обиколиха перфектно поддържаните и отрупани с узряло грозде редове лозе. Ритуалът за родовитост  звучеше в естествена хармония с високото качество на тазгодишната реколта и очаквания  сумарен добив от четиристотин тона от традиционните Мерло,  Каберне  Совиньон  и Шардоне и елитните Пино Ноар, Совиньон Блан и Гевюрцтраминер. Поради вече изгра дените връзки между Vinolla Wines и китай ският винен пазар  на тържеството присъст вува  и  екип  на  официалната китайска информационна агенция Xinhua, който засне обширен репортаж за китайската национална телевизия.